מגזין שבת קודש
פרשת תצוה

כאשר אדם מפריש מכספו לצדקה או לכל דבר של קדושה, הוא מרים אותו מחומריותו ומגשמיותו, ומעלהו לרוחניות ולקדושה.
(הרבי מליובאוויטש)

מוקדש לזכות רחל בת יהודית לרפואה שלימה